Vesterby Multipanels - brandgodkendelse på standardmål

Vesterby Multi Panels yder samme høje brandklasse, B-s1,d0, som paneler i FireStop serien samt EPD dokumentation. Multi Panels adskiller sig ved at være et standardiseret panel.

Hos Vesterby har vi udviklet Vesterby Multi Panels serien, der virker brandhæmmende og er brandgodkendte i henhold til de europæiske brandklasser, som Bygningsreglementets udspecificeringer af Byggeloven foreskriver.

At opnå brandgodkendelse til det private samt det offentlige kræver en indsats. Gennem denne indsats har Vesterby udviklet egen produktserie, der er brandgodkendt som B-s1,d0 for den fulde opbygning i henhold til DS/EN 13501-1:2018.
Brandklassen B-s1,d0 er den ultimative sikreste brandklasse, som det offentlige byggeri kræver.

Multi Panels kommer i standardiserede mål og design; dog står vi hos Vesterby ikke tilbage for tilpasninger, så det passer til det konkrete projekt.

Vesterby Multi Panels at finde på EDP Danmark, således at panelernes miljømæssige påvirkning kan dokumenteres.